Nieuwe publicatie

Evaluatie anesthesietechniek bij craniosynostose kijkoperatie
In dit artikel van de afdeling kinderneurochirurgie uit het Radboudumc wordt gekeken naar de anesthesietechniek bij de craniosynostose-operaties.

Craniosynostose, het vroegtijdig sluiten van één of meerdere schedelnaden leidend tot een afwijkende schedelvorm, komt voor bij 1:2000-2500 levend geboren kinderen. Het komt zowel voor in het kader van een ‘syndromale craniosynostose’, waarbij meestal meerdere schedelnaden zijn aangedaan en er ook andere lichamelijke afwijkingen voorkomen, als in de niet-syndromale vorm, waarbij vaak alleen één schedelnaad te vroeg is gesloten. Om een verhoogde druk in het hoofd te voorkomen en de afwijkende schedelvorm te corrigeren, worden deze kinderen al op jonge leeftijd geopereerd. Eerder werd dit gedaan middels een grote operatie, maar tegenwoordig kan dit veelal via een kijkoperatie. Deze kijkoperatie is een stuk korter en minder ingrijpend. Tijdens de operatie wordt het kind goed in de gaten gehouden door de anesthesioloog en anesthesiemedewerkers; zij zijn gespecialiseerd in het toedienen van de slaapmedicatie voorafgaand aan de operatie (de ‘narcose’) en zorgen er tijdens de operatie voor dat alle belangrijke lichaamsfuncties op een veilige manier over worden genomen.
In deze studie hebben de onderzoekers gekeken naar verschillende waarden die voor, tijdens en na deze kijkoperatie zijn bijgehouden door de anesthesiemedewerkers. Hieruit blijkt dat de narcosetijd voor deze operatie relatief kort is, er weinig bloedverlies plaatsvindt tijdens de operatie, dat vrijwel alle kinderen na de operatie direct terug kunnen naar de afdeling (en niet naar bijvoorbeeld de intensive care), er weinig complicaties voorkomen en dat de totale opnameduur in het ziekenhuis kort is.
Deze positieve resultaten over de anesthesietechniek vormen hiermee een mooie aanvulling op de al eerder aangetoonde goede cosmetische en chirurgische resultaten van deze kijkoperatie voor kinderen met craniosynostose.


Lees hieronder het abstract (Engelstalige samenvatting):

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate pre-, intra-, and postoperative anesthetic parameters in endoscopic strip craniectomy in order to improve anesthesiological care.
MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective patient cohort study of our first 121 patients treated by endoscopic strip craniectomy. Preoperative as well as intra- and postoperative anesthesiological and neurological parameters were analyzed. Furthermore, the need for intensive care unit admission, blood loss, and blood transfusion rate were measured.
RESULTS: The mean age of patients was 3.9 months (standard deviation = 1) at a mean weight of 6.3 kg (standard deviation = 1.3). Comorbidity was registered in 13 (11%) patients of which 5 had syndrome-related comorbidities. Mean duration of anesthesia was 131 minutes (standard deviation = 32) . One hundred and sixteen patients were induced by mask induction with sevoflurane and 5 patients were induced intravenously. In 10 patients, mild intraoperative hypothermia (between 35 and 36 degrees Celsius) occurred. The mean estimated blood loss was 35.4 mL (standard deviation = 28.9) and blood transfusion rate was 21.5%. Brief and small intraoperative oxygen saturation drops were common during this study. No indication for venous air embolism was found based on endtidal CO2 . Postoperative temperature above 38 degrees Celsius occurred 16 times and benign deviations in postoperative cardiopulmonary parameters occurred in 17 patients. Postoperative pain management was mainly established by paracetamol and low-dose morphine when necessary. No postoperative neurological symptoms were reported and no deaths occurred.
CONCLUSION: These patients had a relatively short intraoperative course with stable vital parameters during surgery. We report a low incidence of significant venous air embolism, a blood transfusion rate of 21% and only minor perioperative disturbances in vital parameters.


Artikel link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29851178
Arts S, Delye H, van Lindert EJ, Blok L, Borstlap W, Driessen J.

Evaluation of anesthesia in endoscopic strip craniectomy: A review of 121 patients
Paediatr Anaesth.
2018 Jul;28(7):647-653. doi: 10.1111/pan.13414.